Pratik Bayaskar

Founder

Mahalaxmi Irrigation System

आमचा कडे सर्व प्रकारचे ड्रीप, स्पींकलर, तसेच पी.वी.सी. पाईप, मोटर पॅम्प, व शेती उपयोगी साधने मिळतील.


साधने:

स्पिंकलर पाईप, ड्रीप पाईप, पी.वी.सी. पाईप, पी.वी.सी. फिटिंग, ड्रीप फिल्टर, बॉल वाल, फ्लश वाल, ड्रीप पाईप फिटिंग, मलचिंग पेपर इत्यादी सर्व प्रकारचे ड्रीप ला लागणारे साहित्य तसेच स्पिंकलर ला लागणारे साहित्य उपलब्ध आहेत.

धन्यवाद.

Pratikbayaskar91@gmail.com

Alternate E-mail address

+919823202315

Mobile Number

+919823202315

Alternate Mobile Number

05/01/1985

Date of Birth

Ramtek Bhandara Road, Aroli Tah. Ramtek Dist. Nagpur

Address

Products

पाईप

उच्च दर्जाचे पाईप उपलब्ध आहे. धन्यवाद

₹0.00

मलचिन

आमचा कडे वेगवेगळ्या प्रकारचे उत्तम दर्जाचे मालचिन उपलब्ध आहे

₹0.00

ड्रीप पाईप

आमचा कडे वेगवेगळ्या प्रकारचे ड्रीप साठी लागणारे पाईप उपलब्ध आहे. धन्यवाद

₹0.00

स्पिंकलर

आमचा कडे वेगवेगळ्या प्रकारचे स्पिंकलर बेंड व पाईप उपलब्ध आहे. धन्यवाद.

₹0.00

Our Services

ड्रीप

आमचा कडे सरकारी योजने मार्फत ड्रीप लावण्याचे काम केले जातात. धन्यवाद.

स्पिंकलर

स्पिनकर लावण्याचे काम केले जातात तसेच स्पिंकलर चे सर्व सामान उपलब्ध आहेत. धन्यवाद.

Make an Appointment

Blog

महालक्ष्मी इरीगेशन सिस्टीम

स्पिंकलर पाईप, ड्रीप पाईप, पी.वी.सी. पाईप, पी.वी.सी. फिटिंग, ड्रीप फिल्टर, बॉल वाल, फ्लश वाल, ड्रीप पाईप फिटिंग, मलचिंग पेपर इत्यादी सर्व प्रकारचे ड्रीप ला लागणारे साहित्य तसेच स्पिंकलर ला लागणारे साहित्य उपलब्ध आहेत.

महालक्ष्मी इरीगेशन सिस्टीम

स्पिंकलर पाईप, ड्रीप पाईप, पी.वी.सी. पाईप, पी.वी.सी. फिटिंग, ड्रीप फिल्टर, बॉल वाल, फ्लश वाल, ड्रीप पाईप फिटिंग, मलचिंग पेपर इत्यादी सर्व प्रकारचे ड्रीप ला लागणारे साहित्य तसेच स्पिंकलर ला लागणारे साहित्य उपलब्ध आहेत.

Testimonials

महालक्ष्मी इरीगेशन सिस्टीम अरोली येते ड्रीप ला लागणारे सर्व प्रकारचे सामान उपलब्ध आहे. Team Zomart

Zomart

QR Code

Business Hours

Monday 09:00 AM - 09:00 PM
Tuesday 09:00 AM - 09:00 PM
Wednesday 09:00 AM - 09:00 PM
Thursday 09:00 AM - 09:00 PM
Friday 09:00 AM - 09:00 PM
Saturday 09:00 AM - 09:00 PM
Sunday 09:00 AM - 09:00 PM

Inquiries