सोमनाथ पावसे

डायरेक्टर

पावसे उद्योग समूह

पावसे उद्योग समूह मध्ये आपलं स्वागत आहे. आमच्याकडे बांधकामातील मुरूम चोपन्यासाठी बेबी रोलर भेटेल स्लॅप तोडण्यासाठी ब्रेकर भेटेल, रिबोरिंग करून भेटेल.

Contact

E-mail address

pavasesoma@gmail.com

Alternate E-mail address

pavasesoma@gmail.com

Mobile Number

+917047575005

Alternate Mobile Number

+917047575005

Date of Birth

2024

Address

जगदंबा नगर सुर्लीरोड टेंभुर्णी पिन-413211

QR Code

Our Services

सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर

रिबोरिंग करणे. स्लॅप तोडणे. बांधकामातील मुरूम चोपने. इत्यादि सर्व कामे केली जातील.

Products

बांधकामातील मुरूम चोपने

बांधकामातील मुरूम चोपन्यासाठी बेबी रोलर भेटेल

स्लॅप तोडणे

स्लॅप तोडण्यासाठी ब्रेकर भेटेल

रिबोरिंग करने

रिबोरिंग करून भेटेल

Testimonials

Zomart Pvt Ltd

पावशे उद्योग समूह द्वारे सर्व कामे वेळेवर व योग्य दरात केली जातात. आपण देखील लाभ घेऊ शकता.

Blog

पावसे उद्योग समूह

पावसे उद्योग समूह मध्ये आपलं स्वागत आहे आमच्याकडे बांधकामातील मुरूम चोपन्यासाठी बेबी रोलर भेटेल स्लॅप तोडण्यासाठी ब्रेकर भेटेल, रिबोरिंग करून भेटेल.

Business Hours

Monday: 09:00 AM - 06:00 PM
Tuesday: 09:00 AM - 06:00 PM
Wednesday: 09:00 AM - 06:00 PM
Thursday: 09:00 AM - 06:00 PM
Friday: 09:00 AM - 06:00 PM
Saturday: 09:00 AM - 06:00 PM
Sunday: 09:00 AM - 06:00 PM

Make an Appointment

Inquiries