Ashwini Kathoke

Founder

Anuradhaa Beauty Parlour

आमचा येथे ब्रिदल मेकअप, पार्टी मेकअप, मेहंदी, हेअर कट, फेसिअल, हेअर स्मूथिंग, हेअर कलर, बॉडी स्पा, लेग वॅक्स, हॅन्ड वॅक्स, स्किन क्लिनिंग, फेस वॅक्स अँड ब्लीच, मसाज केले जातात.

ashukathoke111@gmail.com

E-mail address

Jatin.kathoke@gmail.com

Alternate E-mail address

+919860029246

Mobile Number

+919860014743

Alternate Mobile Number

05/02/1995

Date of Birth

At. Post. Mahadula Tah. Ramtek Dist. Nagpur

Address

Products

फेसिअल किट, हेअर ड्रायर मशीन,

आमचा येथे ब्रिदल मेकअप किट तसेच पार्टी मेकअप किट योग्य दरात उपलब्ध आहे.

₹ 750

Our Services

मेकअप आणी मेहंदी साठी विशेष सेवा

आमचा येथे ब्रिदल मेकअप, पार्टी मेकअप, मेहंदी, हेअर कट, फेसिअल, हेअर स्मूथिंग, हेअर कलर, बॉडी स्पा, लेग वॅक्स, हॅन्ड वॅक्स, स्किन क्लिनिंग, फेस वॅक्स अँड ब्लीच, मसाज केले जातात.

Make an Appointment

Blog

अनुराधा ब्युटी पार्लर

पार्टी मेकअप, ब्रिदल मेकअप. लग्नाचे, साक्षगंधाचे तसेच पार्टी चे ऑर्डर्स घेतले जातात.

Testimonials

Best Service to Deal With Online Business

Kshitij Kathoke

QR Code

Business Hours

Monday 09:00 AM - 09:00 PM
Tuesday 09:00 AM - 09:00 PM
Wednesday 09:00 AM - 09:00 PM
Thursday 09:00 AM - 09:00 PM
Friday 09:00 AM - 09:00 PM
Saturday 09:00 AM - 09:00 PM
Sunday 09:00 AM - 09:00 PM

Inquiries